UAB „Astana“ yra lietuviška įmonė veikianti nuo jos įregistravimo 1994 m. rugsėjo 08 d.
Pavadinimas „ASTANA“ – tai trijų žodžių AŠ STATAU NAMĄ santrauka.

Bendrovė siekia rinkoje išlikti kaip patikima ir kokybę garantuojanti įmonė, kuri lanksčiai reaguoja į kliento pageidavimus.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Įmonė atestuota LR aplinkos ministerijos. Kvalifikacijos atestatas suteikia mums teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistemos standartas. UAB „Astana“ atliktiems darbams suteikia garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Didelę įtaką sėkmingai įmonės veiklai turi aukštos kvalifikacijos darbininkai bei statybos darbų vadovų patirtis. Dažnai užsakovai skundžiasi brangiu projektavimu. Mes siūlome bendros Lietuvos – JAV įmonės „Jungtinės pajėgos“ suprojektuotus namus. Iš katalogo išsirenkate tinkamą projektą, architektas pakeičia Jums netinkančius namo elementus ir per trumpą laiką jūs turite pigų ir gerą namo projektą. Kelis mėnesius paplušėję  „ASTANOS“ darbuotojai įteikia Jums raktą nuo dažais kvepiančio naujo namo.

Įmonė „nekepa“ standartinių namų, o stengiasi būstą įrengti taip, kad džiaugtųsi užsakovo širdis.

Pagrindiniai mūsų tikslai:

  • įgyvendinti klientų lūkesčius ir pateisinti parodytą pasitikėjimą, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;
  • siekti, kad kiekvienas klientas būtų patenkintas ir norėtų su mumis bendrauti ir kitą kartą, kai jam reikės statybininkų;
  • stiprinti ryšius su užsakovais, rangovais ir tiekėjais;
  • skatinti įmonės darbuotojų tobulėjimą, iniciatyvą ir atsakomybę savo kompetencijos ribose už gaminių ir teikiamų paslaugų kokybę bei jos gerinimą.

Iš bendrovės istorios:

Dar 2002 m. spalio mėn. UAB “ASTANA” darbuotojai sėkmingai darbavosi Antavilių vandens gerinimo įrenginių komplekse: montavo filtravimo sistemą, atliko kitus bendrastatybinius darbus. Priduodamame Antavilių vandens gerinimo įrenginių komplekse lankėsi buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Jo ekscelencija – šios srities žinovas. Jis teigiamai įvertino atliktą darbą, o vandens gerinimo įrenginiai tapo metų gaminiu.

Tais pačiais 2002 m. įrengėme organizacijos „Gelbėkit vaikus“ gatvės vaikų centrą. Šio centro statybos darbus finansavo Švedijos organizacija „Gelbėkit vaikus“ („Save the Children Sweden“). Organizacijos “Gelbėkit vaikus” Centro atidaryme Vilniuje dalyvavo jos didenybė Švedijos karalienė Silvia, bei jo ekselencija LR Prezidentas Valdas Adamkus. Už gerą darbą bendrovei dėkojo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ prezidentas, buvęs seimo narys,  Europos Parlamento narys, Kovo 11-osios Akto signataras, profesorius Aloyzas Sakalas.